Zabiegi

 • Konsultacje psychologiczne
 • Terapia indywidualna (od 16 roku życia)
 • Terapia par
 • Terapia rodzin

Zapraszamy osoby, które dotknęły:

 • Zaburzenia lękowe
 • Depresja
 • Zaburzenia w relacjach międzyludzkich
 • Stres
 • Kryzys emocjonalny
 • Kryzys w związku
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Niskie poczucie własnej wartości
 • Kryzys zawodowy
 • Zaburzenia osobowości
 • Problemy wychowawcze
 • Kryzys życiowy
 • Zaburzenia emocjonalne

O Nas

Kontakt

Lek-Med.pl - strony dla lekarzy 2020 © | Polityka Prywatności